Logo
AmiralSoft Web Tasarım Mobil Yazılım
Biz Sizi Arayalım
İletişim Bilgilerimiz

Aklınızda bizimle paylaşmak istediğiniz bir plan veya projeniz varsa lütfen yukarıdaki formu doldurun.

Sosyal Medya:

Web Projesi Geliştirme Sözleşmesi1

Web Projesi Geliştirme Sözleşmesi

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları 

Bu sözleşme, bir tarafta Keçeciler Mah. Hirfanlı Sk. 5/1 Karatay/KONYA adresinde bulunan Burhan GÖKOĞLU  AmiralSoft | Web Tasarımı & Yazılım (Bundan sonra “AmiralSoft” olarak anılacak) ile diğer tarafta ……………………………..................................................….................................adresinde bulunan ………………………………………................... (Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacak) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir

.

Madde 2 - İş Tanımı 

Sözleşme konusu iş; Müşterinin web sitesi için ihtiyaç duyduğu web tasarım ve gerekli kodlamaların  Ek-1 de belirtilen şekilde ve nitelikte yapılması hizmetidir.

 

Madde 3 – Müşterinin  Yükümlülükleri

3.1 Müşteri, web tabanlı yazılımların ve/veya programın yükleneceği sunucu sistemini veya söz konusu sistemin çalışabilmesi için gerekli hosting ve domain ihtiyaçlarının kendisi tarafından mali olarak karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.2 Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve metin bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri  gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden AmiralSoft sorumlu tutulamaz.  Bu halde, gecikme süresi teslim süresine eklenir. 

3.3 Müşteri, işbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi kapsamında kullanılmak üzere sunduğu tüm fikir, düşünce, ifade, yorum, yazı ve diğer her tür içeriklerin kendisine ait olduğunu, bu içeriklerin yasaya ve genel ahlâk kurallarına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hallerde, AmiralSoft’nin hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur. 

3.4 Müşteri, AmiralSoft tarafından üretilen hizmette kullanılan yazılım tekniklerinin telif hakkının AmiralSoft’ye ait olduğunu ve çoğaltılamayacağını kabul ve beyan eder.

3.5 Müşteri, sözleşme konusu iş için gerekli ödemeyi Madde 5 de belirtilen şekilde yapacağını taahhüt eder, zamanında ve yeterli miktarda yapılmayan ödemelerden kaynaklı sözleşme konusu işin aksamasından AmiralSoft sorumlu değildir.

 

Madde 4 - AmiralSoft’un Yükümlülükleri

4.1 AmiralSoft, işbu sözleşme konusu olan ihtiyaç duyduğu tasarım ve yazılım hizmetini Müşteri vermekle yükümlüdür. 

4.2 AmiralSoft, Müşteri’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları  1 yıl süresince bedelsiz olarak, söz konusu hata ve sorunların tespitinden itibaren 24 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Veri tabanı kodlarındaki ve animasyonlardaki düzeltmeleri 7 gün içinde yapmakla yükümlüdür. 

4.3 AmiralSoft, Müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve veri tabanı kodlarında değişikliği gerektiren düzeltmeler ve sayfa eklemeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 AmiralSoft, Müşteri için hazırlanmış tasarımlar bakımından bütün olarak tasarım değişikliğini gerektirmeyen düzeltmeler için gerekli etüdü tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.5 AmiralSoft, Müşteri tarafından talep edilmesi durumunda bütün şifreleri teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6 AmiralSoft tarafından üretilen tasarımlarda kullanılan özel grafik, tasarım, çizim, harita, model, animasyon, logo, amblem ve yazı tipinin manevi haklarının AmiralSoft’ ye ait olduğunu, ancak Müşteri bunların tüm mali haklarını alıp mülkiyetine geçtiğini, bu grafiklerin hiçbir şekilde iş bu sözleşmenin amacına aykırı çoğaltıp, dağıtmayacağını, sözleşmede yazılı web sitesinden başka elektronik veya basılı bir mecrada kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 5 - Hizmet Bedeli ve Süresi

5.1 Hizmet bedeli …………………….… olarak belirlenmiştir.

5.2 Müşteri, Hizmet bedeli'nin %50 si iş başlangıcında peşin olarak, kalan %50 tasarım sürecinin bitiminde AmiralSoft’ta …………………….………… şekilde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

Hesap Adı

Banka

IBAN

Burhan GÖKOĞLU

ZİRAAT BANKASI

TR 4100 0100 1916 7451 0992 5001

 

 

5.3 Ödemelerin yapılmaması durumunda, tahsilatı yapılan kısmi ücretin geri iadesi yapılmayacak ve AmiralSoft taahhüt ettiği hizmeti erteleme, durdurma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

5.4 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi ……………………………………………………… gün olarak belirlenmiş olup bu süre AmiralSoft’ye Müşteri tarafından tasarım ve web yazılımına uygulamanın gerçekleştirilmesi için gerekli tüm dokümanların verilmesi ve tasarımın teyidi ile başlar.  

 

Madde 6 – Gizlilik

İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı, kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

Madde 7 - Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Konya mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 7(yedi) madde, 4 (dört) sayfa ve Eklerden oluşan iş bu sözleşme ……………………………/……………………………….…/………………………….…………………………… tarihinde 2(iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

MÜŞTERİ

 

AmiralSoft

Adına Yetkili

   

Burhan GÖKOĞLU


 

Ek-1

Hizmetin Özellik ve Nitelikleri

HİZMET

Hizmetlerimiz

size geniş bir hizmet yelpazesi sunmak için büyük düşünüyoruz ve tüm önde gelen teknoloji platformlarında ellerimiz var.

Birlikte Yeni Bir Projeye Başlayalım

Teklif Al
İŞLEM

Proje Geliştirme Sürecimiz

Tasarım sürecimiz kanıtlanmış bir yaklaşımı izler. İhtiyaçlarınızı derinlemesine anlayarak başlıyoruz ve bir planlama şablonu oluşturuyoruz.

Process
1

İletişim

İşletmenin kitleyle iletişimi için öncelikle ajans ve işletme iletişimi sağlam olmalıdır. Aynı dili konuşmak veya ortak noktada buluşmak ajansın yapacağı işlerin sağlıklı üremesini sağlayacaktır. İşletmenin kimliği ve ajanstan beklentileri doğru anlaşılmalıdır, projenin başarılı sonuçlar doğurabilmesi bu iletişime bağlıdır, zorlu bir süreçtir.
Bu süreçte işletme nereye ulaşmak istemektedir, beklentileri nelerdir, kurum renkleri, yazılımsal eklemeler, kurum kimliğine uygun tasarım yapısı, iletişim kanalları vs sorgulanır.

2

Araştırma

İşletmenin beklentileri doğrultusunda, sektörel araştırmalar yapılır ve rakiplerin hareketleri incelenir. Bu sayede, işletmenin gerçekçi beklentilerinin olup olmadığı anlaşılır ve gerekirse aşağıya çekilebilir.
Ayrıca, rakiplerin henüz kullanmadığı iletişim yolları araştırılır ve projenin amacı sadece bir web sitesi yapmak değil, işletmenin güçlenmesine yardımcı olacak bir iletişim altyapısının oluşturulmasıdır. Bu araştırmalar global veya yerel pazarda işletmenin rekabet avantajını arttırmayı hedefler.

Process
Process
3

Planlama

Site haritasının belirlenmesi, web sitesinde bilgi paylaşımının nasıl yapılacağını gösterir. Bu nedenle, web sitesinin menü yapısı, kategori yapısı, galeriler ve ek bilgiler gibi öğeler, kullanıcı davranışlarına göre oluşturulmalıdır.
Ziyaretçilerin sayfalarda kaybolmaması, aradıklarını hızlı bir şekilde bulabilmeleri ve web sayfasında ilgilendikleri bölümlerin "özel" olarak yapılmış hissine kapılmaları önemlidir. Bu sayede, ziyaretçilerin web sitesinde daha etkili bir şekilde gezinmeleri ve bilgi edinmeleri sağlanır.

4

Geliştirme Süreci

Web sitesinin geliştirme süreci, planlama aşamasında detaylandırılır. Bu süreçte, web sitesinde kullanılacak olan tüm kodlar, animasyonlar, yönlendirmeler ve işlevler belirlenir. Bu kodların, web sitesinin altyapısını oluşturan ana görevleri yerine getirmesi önemlidir.
Ayrıca, bu kodların, planlama aşamasında belirlenen kriterler doğrultusunda SEO altyapısına da destek vererek "ek fayda" oluşturmaları beklenir. Bu ek fayda, web sitesinin işlevselliğini arttıran bir özelliktir.

Process
Process
5

Tasarım

Web tasarım, edinilen bilgilerin görsel olarak sentezlenmesi sonucu oluşan bir üründür. Bu tasarım, hayal gücünün ışıklarını takip ederek, hedeflenen algı boyutuna ulaşmayı amaçlar. Ölçekler, renkler, çizgiler, eskizler, sorgulamalar ve anlatım materyalleri gibi öğeler kullanılarak, özel dokunuşlarla çok şey ifade eden bir tasarım oluşturulur.
Bu tasarım, genel anlamda birleştirilerek büyütülür ve web sitesinin görsel açıdan da özel olarak tasarlandığı teknik boyutta, yazılım altyapısıyla entegrasyonu önemlidir.

6

Panel yönetimi

Web sitesi tasarımı ve yazılımı tamamlandıktan sonra, veri girişleri kontrol paneli aracılığıyla gerçekleştirilir.
Bu veriler, web sitesinin tüm özelliklerini kapsayan eksiksiz bir şekilde yüklenir ve sonraki test aşamasına hazır hale getirilir. Bu aşamada, kontrol panelinin nasıl kullanılacağı, ilgili işletme birimine anlatılır ve uygun bir zamanda uygulanır.

Process
Process
7

Testler

Tasarım ve yazılımı tamamlanan web sitesinin görücüye çıkmadan önce, son kontrollerin titiz bir şekilde yapılması önemlidir. Bu kontroller, web sitesinin sayfa açılış hızından, içerik materyal yapısına, internet tarayıcıları uyumuna, cihaz uyumuna, kodlama hatalarının test edilmesine, retina ayarlarına ve daha birçok aşamaya kadar uzanır.
Bu kontrollerin başarıyla geçirilmesi, firmanın imajını olumsuz etkilememek için önemlidir. Ayrıca, web sitesi içinde kullanılan modüller, görseller, eklentiler ve benzeri yazılımların düzgün bir şekilde çalıştığının test edilmesi de önemlidir.

8

Lansman

Tüm aşamaları tamamladıktan ve onayları aldıktan sonra, web sitesinin kullanıcılara sunulma zamanı gelir.
Bu aşamada, özverili ekipin çalışmaları sonucu ortaya çıkan "yeni bir bebek" internet hayatının tüm zorluklarına rağmen kullanıcıların yanında olacaktır. Bu ekip, web sitesinin internet hayatında başarılı olması için her zaman destek olmaya devam edecektir.

Process
Process
9

Teknik destek

kullanılan yeni görsellerin uygunluğunun kontrolü, uygun ölçülerde web sayfasına yüklenmesi, arama motoru optimizasyonu (SEO),olası yazılımsal eklemeler gibi ucu görünmeyen, ihtiyaçla şekillenen her şey olabilir teknik destek hizmeti.

ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ SUNUYORUZ

Neden AmiralSoftu Seçmelisiniz?

AmiralSoft genç, yenilikçi ve profesyonel ekibiyle ihtiyaçlarınız için en iyi çözümleri üretmeye, bilgi teknolojileri alanında müşteri ihtiyaçlarını kendi bilgi birikimi ile birleştirerek alabilecekleri en kaliteli ve güvenilir hizmeti sunmaya çalışmaktadır.

service

Güvenilir hizmet

service

Modern Bakış Açısı

service

Eksiksiz Teknik Yetkinlik

service

Mükemmel Kalite

service

Zamanında Teslim

service

Etkili ve Sürekli İletişim

Birlikte Yeni Bir Projeye Başlayalım

Teklif Al
Bizimle İletişime Geçin

Sizleri Dinlemekten Mutluluk Duyarız

İletişim

Whatsapp İletişim 0 (332) 606 08 97

shape
shape
shape
shape