Network Hizmetleri

Network Hizmetleri
  • Yayın Tarihi : 17 Temmuz 2018
  • Yazar : Burhan Gökoğlu

Ağ (Network) Nedir ? 

Kullanıcıların, bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım kaynaklarını paylaşmalarını sağlayan sistemlerdir. 

Ağ yapısını temel olarak;

- Ağ Altyapısı

- Aktif Cihazlar

şeklinde iki bölüme ayırabiliriz. 

 

  Ağ Altyapısı Nedir ?

Ağ altyapısı, bilgisayarları birbirine bağlayan,

- Kablolar

- Kabinler

- Paneller

- Prizler

- Kablo Kanalları

gibi pasif bileşenleri içerir. 

 

  Aktif Cihazlar Nelerdir?

Aktif Cihazlar, ağ altyapısı üzerinde iletişimi sağlayan elektronik cihazlardır. 

Bu cihazlar,

- Bilgisayarlar (sunucu, istemci vs.) ve bunlar üzerinde çalışan yazılımlar (e-posta sunucusu, web sunucu, dns sunucu vs.)

- Hub / switch / router / firewall gibi ağ trafiğini yöneten cihazlar.

- Print server gibi ağ üzerinde bir donanımı ya da hizmeti kullanıcılara ulaştıran cihazlar.

- Kablosuz ağ cihazları.

gibi cihazlardır. Ağ üzerinde iletişim, yetkilendirme, paylaşım, güvenlik bu cihazlar ve üzerlerinde çalışan yazılımlar ile sağlanır. 

Ağ Kurulum Hizmetleri

Yukarıda, ağ altyapısı ve aktif cihazlar başlıkları altında sayılan ağ bileşenleri ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız - Ağ yapısının projelendirilmesi, - Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyapısının montajı - Ağ cihazlarının, kabinlerin, panellerin montajı, - Ağ cihazlarının kurulumu, ayarlanması, çalıştırılması, - Ağ sunucu işletim sitemleri kurulumu (Windows NT, Windows Server gibi) - Ağ ve Internet hizmetlerinin kurulumu (aktif directory, , web server, exchange server, SQL server gibi hizmetlerin kurulması) - Ağ ve Internet hizmetlerinin ayarlanması, düzenlenmesi (Kullanıcı yetkilendirme; dosya, yazıcı vs. kaynakların paylaştırılması vb. )

Ağ Sorun Giderme Hizmetleri

Ağ yapısının yeniden projelendirilmesi, proje hatalarının tespiti - Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyapısının yenilenmesi - Ağda yavaşlık, bağlantı sorunları gibi sorunların çözülmesi - Ağ cihazlarının sorunlarının çözülmesi, ayarlanması, çalıştırılması - Ağ sunucu işletim sitemleri sorunlarının çözülmesi - Ağ ve Internet hizmetlerinin sorunlarının çözülmesi

Kablosuz Ağlar (Wireless Networks)

Günümüzde mobil cihazların yaygınlaşması ile ortaya çıkan mobilite kavramı yeni network yapılarının doğmasına da neden olmuştur. Kullanıcılar artık masalarına bağımlı olmaktan çıkıp, ofis içinde, evinde, kafede veya havaalanında kablosuz ağlarla internete girebilmekte, günlük işlerini ofise bağımlı kalmadan sürdürebilmektedirler. Kullanıcılar yeni nesil kablosuz ağ kartları taşıyan PC’leri ile ağ’lara rahatça ulaşabilmektedirler. Şirketler kablolu sistem yatırımlarından, kablosuz sistemlere kaymaktadırlar. Bunun en büyük avantajı kablolu ağlardaki sonlandırmaların değiştirilmesindeki güçlükler ve kullanıcıların belli noktalara bağımlı çalışma gerekliliğini ortadan kaldırmasıdır. Yerel ağlarda genişletme, aktif cihazlarda port arttırımı derdi de sona ermektedir. Ayrıca iç ve dış anten üniteleri kullanılarak da ağın kapsama alanı kilometrelerle ifade edilecek ölçülerde arttırılabilmektedir. Kablosuz ağ kurulum hizmeti ile ofisinizde gereksiz kablolamadan sizleri kurtarmaktayız. Kablosuz Ağ kurulmadan evvel saha ziyareti ile testler ve araştırmalar yapılarak gerekli kablosuz ağ elemanlarına karar verilmektedir. Bu eleman listesine göre ağ kurulumu ve yönetimi projelendirilmektedir. Kurulum yapılan kablosuz ağ için istenirse uzaktan ağ yönetim hizmeti vermekteyiz.

Network Hizmetleri
Network Hizmetleri

Ağ Hizmetleri

Bilgisayar Ağlarının Getirdikleri Avantajlar: Bilgisayar ağlarının sunduğu ortak avantajlar şunlardır: Ortak kaynak kullanımı (disk, yazıcı, cd-rom, modem vb. ) ile donanım maliyetleri düşer. Ortak çalışma imkânını arttırarak takım çalışmalarını hızlandırır. Çalışanların verimini ve performansını arttırır. Dokümantasyon ve kağıt kullanım trafiğini azaltarak karışıklığı önler ve zaman kazandırır. Dosyaların diskette taşınması yerine ağ üzerinde paylaşımı zaman kazandırır. Mesajlaşma servisleri ile firma içindeki haberleşme ve iletişim dahil hızlı ve kolay sağlanır. Önemli bilgilerin yedeklenmesi daha kolay hale gelir.

Ağ Teknolojileri ve Ağ Hizmetlerimiz:

Firmaların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli ağ altyapısı, topolojisi ve çözümünden bahsetmek mümkündür. Ağ çözümleri sağlanırken ve bilgisayar ağları tasarlanırken gelişime ve ileriye dönük uygulamalara göre bir çalışma yapılmalıdır. Bunları yaparken bazı kriterlere dikkat edilmelidir. Bu kriterlerden önemlileri şu şekilde sıralanabilir:

Ağdaki Aktif Kullanıcı Sayısı:

Ağda aynı anda kaç kullanıcının çalışabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu parametre saptanırken kullanıcı sayısının artabileceği de hatırda tutulmalıdır. Aksi halde sistemde sonradan değişiklikler yapmak yüksek maliyet gerektirir ve zaman kaybına neden olur. Ağın Kapladığı Alan ve En Uç Noktalar Arasındaki Mesafe: Ağın kapsayacağı alan ve birbirine en uzakta bulunan düğümlerin (ağ cihazları) mesafesi dikkate alınarak ağ topolojisi, kablo tipi ve iletim cihazları seçilmelidir

Ağda Dolaşacak Veri Trafik Yoğunluğu: Bu kriter özellikle ağda kullanılacak yapıların (kablo, hub, ağ birimleri, PC’lerin ağ adaptörleri gibi) destekledikleri band genişliklerine karar vermede önemli olmaktadır. Yüksek band genişliği olan bir ağ tasarlamak ağdaki iletim hızını arttırarak zamanı azaltacaktır..

Diğer Hizmetler

Sizlere uygun Diğer Hizmetlerimiz

E-Ticaret Hizmetleri

2018-09-10 01:15:01

Yazılım Geliştirme

2018-09-10 01:15:17

Network Hizmetleri

2018-09-10 01:16:39

image